Choď na obsah Choď na menu
 


                                Sezóna máj - jún 2008

FIGHTSTAR -Základna skupina  5.miesto 7 zápasov 14b -nepostúpil
Ladapa -Základna skupina 1.miesto 6 zápasov 25b play -off 2.kolo vypadol

Michal_Z -Základna skupina 1.miesto 10 zápasov 35b play -off 2.kolo vypadol

Phalanx -Základna skupina 2.miesto 10 zápasov 29b play -off
1. kolo vypadol

                             Sezóna júl - august 2008
Ladapa -Základna skupina 3.miesto 6 zápasov 15b play-off 3.kolo vypadol.

Dokik -Základna skupina 3.miesto 8 zápasov 18b play-off 2.kolo vypadol.

Michal_Z -Základna skupina 1.miesto 8 zápasov 34b play-off 1.kolo vypadol.

Phoenix -Základna skupina 2.miesto 8 zápasov 21b play-off 2.kolo vypadol.

                     Sezóna september - október 2008

Phalanx -Základna skupina 3.miesto 10 zápasov 28b play-off 1.kolo vypadol.

Dokik -Základna skupina 3.miesto 10 zápasov 27b play-off semifinale vypadol.

Michal_Z -Základna skupina 4.miesto 10 zápasov 25b play-off 1.kolo vypadol.

Johnyza -Základna skupina 1.miesto 10 zápasov 36b play-off 2.kolo vypadol.

                  Sezóna november - december 2008

FIGHTSTAR -Základna skupina 2.miesto 6zápasov 19b play-off 1.kolo vypadol.

Michal_Z -Základna skupina 2.miesto 6 zápasov 22b play-off 1.kolo vypadol.

Kem@ -Základna skupina 1.miesto 6 zápasov 27b play-off 2.kolo vypadol.

Dokik -Základna skupina 2.miesto 6 zápasov 15b play-off 2.kolo vypadol.

                         Sezóna január - február 2009

Michal_Z -Základna skupina 5.miesto 8 zápasov 0b nepostúpil.

FIGHTSTAR -Základna skupina 3.miesto 8 zápasov 24b nepostúpil.

Lukias -Základna skupina 2.miesto 8 zápasov 23b play-off finále.Porazený finalista.

Dokik -Základna skupina 4.miesto 8 zápasov 15b nepostúpil.

                            Sezóna marec - apríl 2009

Dokik -Základna skupina 1.miesto 20b play-off finále Víťaz LM.

Kem@ -Základna skupina 2.miesto 5b play-off švrťfinále vypadol.

Zarno10 -Základna skupina 3.miesto 12b nepostúpil.

Italka -Základna skupina 3.miesto 13b nepostúpila.

                                 Sezóna máj - jún 2009.

Kem@ - Základna skupina 3.miesto 13b nepostúpil.

Dokik - Základna skupina 2.miesto 20b play-off.

Zarno10 - Základna skupina1.miesto 21b play-off švrťfinále vypadol.

Lukias - Základna skupina 2.miesto 18b play-off švrťfinále vypadol.

                             Sezóna júl - august 2009.

IPMaster - Základna skupina miesto 3.miesto 10.b nepostúpil.

Johnyza - Základna skupina miesto 3.miesto 11b nepostúpil.

Zarno10 - Základna skupina miesto 1.miesto 26b play -off

Lukias - Základna skupina miesto 3.miesto 9b nepostúpil.

                            Sezóna január - február 2010.

Lukias - Základna skupina miesto 5.miesto 16b nepostúpil.

Dokik - Základna skupina miesto 1.miesto 30b play-off Finále - Víťaz.